DISKPART > GPT 디스크 설정

Posted by Blozk
2015. 6. 22. 21:02 WINDOWS

Diskpart GPT 디스크 설정 (2T이상 HDD GPT 설정)

> Windows OS설치 시 CMD open(Shift + F10) DISKPART> sel disk X

DISKPART> list disk

DISKPART> conv gpt
이 댓글을 비밀 댓글로